Skip to main content

Een website over onderzoek aan hogescholen

Praktijkgericht onderzoek heeft in relatief korte tijd een hoge vlucht genomen. Inmiddels zijn honderden lectoren werkzaam op alle hogescholen. De vraag wat dit nu allemaal oplevert, is niet onterecht. Daar is veel over te zeggen en mede door het missiegedreven innovatiebeleid is die vraag nog relevanter geworden. Aan welke concrete veranderingen in de samenleving draagt het praktijkgericht onderzoek bij? Hoe werken de uitkomsten van praktijkgericht onderzoek door in de stad en de regio? En: hoe toon je aan wat de maatschappelijke impact is van onderzoek aan hogescholen?

Er is nog veel te winnen op dat gebied en daarom vind je hier tools, indicatoren, blogs en ervaringen over doorwerking van onderzoek aan hogescholen. Voor lectoren, onderzoekers, docenten en beleidsmedewerkers – om ze te ondersteunen bij het realiseren van, en rapporteren over het toegankelijk maken van onderzoek bij een breder publiek.

Het team achter de website

Initiatiefnemer en eindredacteur

Harry van Vliet

Lector Doorwerking Praktijkgericht Onderzoek aan de Hogeschool van Amsterdam

Harry van Vliet is sinds 2007 lector, eerst aan de Hogeschool Utrecht en sinds 2013 aan de Hogeschool van Amsterdam. Vanuit zijn achtergrond als cognitief psycholoog en film- en televisiewetenschapper richt zijn onderzoek zich op de (bezoekers)beleving in een crossmediaal landschap. Door zijn betrokkenheid bij de start van de Stichting Innovatie Alliantie en de RAAK-regelingen voor het HBO is hij ook altijd geïnteresseerd geweest in de doorwerking van onderzoek naar de maatschappij. Dit heeft per 1 januari 2021 geleid tot een aanstelling als lector 'doorwerking praktijkgericht onderzoek' aan de Hogeschool van Amsterdam.
Redacteur

Esther Tielen

Docentonderzoeker HBO-ICT bij de Hogeschool van Amsterdam

Esther Tielen is sinds 2009 verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam, faculteit DMCI. Sinds een paar jaar werkt ze voor de opleiding HBO-ICT, waar ze onder meer modulecoördinator is voor het vak Ethiek. Met haar achtergrond in de journalistiek en politicologie is ze geïnteresseerd in sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Het hoger beroepsonderwijs en het praktijkgericht onderzoek leveren volgens haar nieuwe kennis, inzichten en innovaties op die een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan die maatschappelijke uitdagingen.
Redacteur

Pieter Wybenga

Business Developer Innovation Exchange Amsterdam (IXA)

Pieter Wybenga is sinds 2011 betrokken bij het praktijkgericht onderzoek van diverse hogescholen. In eerste instantie hielp hij als een externe consultant diverse projecten opzetten, later deed hij dit als subsidieadviseur in dienst van De Haagse Hogeschool en de Hogeschool van Amsterdam. Hij werkt momenteel als business developer bij de laatste. In deze functie ondersteunt hij medewerkers van de HvA bij de doorwerking van onderzoeksresultaten naar de beroepspraktijk. Ook is hij de initiatiefnemer van het landelijk hbo-netwerk waarin professional met een vergelijkbare ondersteunende functie kennis en ervaring delen over doorwerking naar de beroepspraktijk.
Redacteur

Sarah Coombs

Promovenda Universiteit Leiden en werkzaam bij Saxion Hogescholen

Sarah Coombs is sinds 2005 werkzaam bij Saxion hogeschool Bibliotheek. Vanuit haar achtergrond als Academic librarian, waar het ondersteunen van onderzoek centraal staat, houdt zij zich bezig met het verbeteren van onderzoek door de juiste ondersteuning aan te bieden. Dit doet zij ook vanuit het oogpunt van Open Science. Om onderzoekers beter te kunnen ondersteunen op het gebied van impactevaluatie is zij begonnen aan haar promotietraject aan het Centrum voor Wetenschaps-en Technologiestudies van Universiteit Leiden. Hier wil zij er achter komen hoe de doorwerking van onderzoek gedaan door hbo onderzoekers systematische, verantwoord en robuust geëvalueerd kan worden.

Met bijdragen van:

Desiree van den Bogaard (Avans), Eva Woertman (Surf), Gerben ter Riet (Hogeschool van Amsterdam), Wilke van Beest (Hogeschool Utrecht) en Lisette Wegener (Hogeschool van Amsterdam).

Mogelijk gemaakt door:

Deze website is mede mogelijk gemaakt door een Impuls subsidie van Regieorgaan SIA.

Regieorgaan SIA