Skip to main content

Kennisclips

Impact, doorwerking en valorisatie zijn maar enkele begrippen die om uitleg vragen. SIAMPI, ToC en REF zijn afkortingen die opduiken in teksten over de impact van onderzoek. In kennisclips worden enkele  van deze begrippen en tools laagdrempelig geïntroduceerd om zo kennis te maken met belangrijke concepten en tools.

Voor een aantal begrippen en tools hebben we zelf kennisclips gemaakt. Daarnaast hebben we een ook reeds bestaande video’s geselecteerd die belangrijke begrippen uitleggen.

Wat is een indicator?

In deze kennisclip leggen we kort uit wat een indicator is, wat je ermee kan en of je een norm moet hanteren als je een indicator gebruikt. Meer weten over indicatoren, lees de blogs over indicatoren en browse door de indicatoren database.

Duur: 2:35 minuten
Taal: Nederlands

Hoe werkt de doorwerkingsmatrix?

De doorwerkingsmatrix is een tool om gestructureerd over doorwerking na te denken door twee vragen met elkaar te verbinden: waarmee je doorwerking realiseert? en welke inspanningen en effecten horen daarbij?

Duur: 2:21 minuten
Taal: Nederlands

Keuze van de redactie

Hoe genereer ik meer impact in de praktijk?

Een terugkerende vraag bij onderzoekers hoe je ervoor kan zorgen dat je onderzoek in de praktijk effect sorteert. In deze videoclip worden drie activiteiten genoemd die je kan doen om tot meer impact van je onderzoek in de praktijk te komen.

Duur: 2:24 minuten
Taal: Engels

Drie veranderingstheorieën

Impact of doorwerking bereiken is uiteindelijk zorgen voor een verandering. Maar hoe komt verandering tot stand? Hierover zijn diverse theorieën ontwikkeld. In deze kennisclip een introductie op de ideeën van Lewin, Kotter en Prochaska & DiClemente.

Duur: 8:35 minuten
Taal: Engels

Wat is het verschil tussen KPI’s en OKR’s?

Zogeheten KPI’s, oftewel Key Performances Indicators, zijn wel bekend in het monitoren van projecten. Maar wat zijn OKR’s, oftewel Objectives Key Results? En hoe verhouden KPI’s en OKR’s zich tot elkaar?

Duur: 6:24 minuten
Taal: Engels

Het wat, hoe en waarom van Open Science?

In deze kennisclip wordt kort uitgelegd wat open science inhoudt en hoe het werkt. Met verdere links naar Nederlandse bronnen voor verdere ondersteuning. Een kennisclip van het kennisnetwerk voor hogeschoolbibliotheken.

Duur: 3:50 minuten
Taal: Engels

Hoe ontwerp ik een Theory of Change?

In deze kennisclip wordt kort en snel uitgelegd wat er allemaal komt kijken bij het ontwerpen van een theory of change en hoe deze theory of change is te gebruiken als basis voor een verandertraject.

Duur: 3:23 minuten
Taal: Engels

Wat is het verschil tussen monitoring en evaluatie?

Monitoring en evaluatie worden vaak in één adem genoemd en samen afgekort tot M&E. Maar wat zijn de verschillen tussen beide. In deze korte videoclip een simpele en doeltreffende uitleg van wat monitoring is, wat evaluatie is en wat de verschillen zijn.

Duur: 4:17 minuten
Taal: Engels