Skip to main content

Blogs: ervaringen en best practices

Er wordt veel geschreven en gesproken over de maatschappelijke impact van praktijkgericht onderzoek. Hier lees je er meer over. Op deze pagina’s vind je opiniestukken, blogs van masterclasses, workshops en de ervaringen en inzichten van verschillende onderzoekers. Ook jouw bijdrage kan hier komen te staan.

Lees verslagen van masterclasses, opiniestukken over nieuwe ontwikkelingen, ervaringen van andere onderzoekers met doorwerkingen en tip & trucs voor het realiseren en rapporteren over doorwerking.

Een blog plaatsen?

Blog

Doorwerking als koevoet

Meer recht doen aan praktijkgericht onderzoek Lisette Wegener De huidige manier waarop de impact van onderzoek wordt bepaald, doet onvoldoende recht aan het praktijkgericht onderzoek. Dat betoogt Harry van Vliet,…
24 september 2022
Blog

Tools voor jouw onderzoek

Online vind je talloze website die tools aanbieden om je onderzoek te evalueren, te monitoren, op te zetten, in co-creatie uit te voeren en nog veel meer. We hebben een…
17 juni 2022
Blog

Impact? Welke impact?

Impact speelt een steeds grotere rol in de financiering en evaluatie van onderzoek, bijvoorbeeld in de vraag wat het onderzoek bijdraagt aan maatschappelijke uitdagingen. De impact is dan de finale…
12 april 2022
Blog

Een nieuw BKO: Kansen voor herbezinning

Het missiegedreven innovatiebeleid van de overheid legt een sterke nadruk op de te leveren bijdrage van onderzoek aan maatschappelijke vraagstukken zoals duurzaamheid, gezondheid en veiligheid. De impact van onderzoek op…
18 augustus 2021
Blog

Onderzoek beoordelen in contexten

Het toewerken naar een geïntegreerde onderwijs/onderzoeksomgeving betekent dat we ook tegen de vraag gaan aanlopen hoe we gaan beoordelen of het goed gaat en waar we de (on)tevredenheid over de…
9 april 2021