Skip to main content

Tools voor jouw onderzoek

By 17 juni 2022Blog

Online vind je talloze website die tools aanbieden om je onderzoek te evalueren, te monitoren, op te zetten, in co-creatie uit te voeren en nog veel meer. We hebben een paar sites voor je geselecteerd, die handige en nuttige tools (of toolkits) aanbieden om je onderzoek nog beter vorm te geven. Dit is een eerste selectie.

Evaluatie

Over evalueren van onderzoek is online veel informatie te vinden. Betterevaluation.org is een site die verschillende vormen van evalueren heeft beschreven, zoals evaluatie vóór, tijdens of na het onderzoekstraject – gericht op proces of gericht op impact. De site geeft niet alleen een beschrijving van de verschillende methoden, maar ook hoe je evaluatie kunt inzetten en op wat voor manier je erover kunt rapporteren in jouw onderzoek. De site beschrijft zo’n 300 methodieken en processen van evalueren. Betterevaluation is een internationale non-profit organisatie.

https://www.betterevaluation.org

Co-creatie

UNalab biedt een uitgebreide toolkit voor onderzoekers die co-creatie willen inzetten.

UNalab is een Europees project dat steden voorbereidt op de gevolgen van het veranderende klimaat. Bij het project zijn verschillende partijen betrokken, waaronder onderzoeksinstituten, adviesbureaus en gemeenten. Ze doen onderzoek en geven advies over het toepassen van nature bases solutions en het meten en voorspellen van effecten van klimaatverandering. Ook denken ze na over manieren om met groepen mensen te praten over het onderwerp, te brainstormen en te experimenten. Daarvoor is er een uitgebreide database ontwikkeld die tools biedt voor co-creatie met burgers en andere stakeholders. Er kan gezocht worden op tools die ingezet kunnen worden voor analyse, ideeën, strategie, experimenten en feedback, en gefilterd kunnen worden op tijdsduur en welke methoden je kunt gebruiken voor jouw onderzoek.

https://unalab.enoll.org/

Innovatie

DE CTA Toolbox van de Universiteit Twente biedt tools voor technische onderzoeks- en innovatieprojecten. Deze constructive technology assessment-tools maken het mogelijk om al vroeg in het traject de verschillende economische, maatschappelijke, ethische en juridische implicaties van jouw onderzoek in beeld te krijgen. Zo helpt de actorenanalyse (actor analyse) bijvoorbeeld bij het in kaart brengen van de relevante personen en partijen die te maken krijgen – direct of indirect – met jouw onderzoek of innovatie. Scenario’s geven een idee welke maatschappelijke en ethische vraagstukken technologische ontwikkeling kunnen beïnvloeden of welke impact jouw innovatie op de samenleving zou kunnen hebben.

De toolbox geeft tips hoe de verschillende hulpmiddelen in te zetten, de tijdsduur, de betrokkenen en laat uitgewerkte voorbeelden zien.

https://cta-toolbox.nl

 

Toolkit voor ontwikkeling

Nesta is een Britse non-profitorganisatie, die zich gericht op het bevorderen van sociale innovatie. Ze heeft daarvoor een toolkit ontwikkeld met methodes, templates, oefeningen om die sociale innovatie bevorderen. De focus ligt daarbij niet alleen om organisatorische, technologische en maatschappelijke innovatie, maar ook persoonlijke ontwikkeling. Niet alle tools zijn voor onderzoekers even interessant, maar dat filtert zich makkelijk uit op de site. De methodes die worden aangeboden, zijn de best gewaardeerde in hun soort, aldus de site.

https://diytoolkit.org

Esther Tielen & Harry van Vliet