Skip to main content

Indicatoren Database Onderzoek (IDO)

De Indicatoren Database Onderzoek is bedoeld als handreiking om je wegwijs te maken in de hoeveelheid indicatoren die er voor onderzoek zijn. Hiertoe zijn uit literatuur, beleidsstukken en protocollen indicatoren verzameld. Deze zijn vervolgens ingedeeld in categorieën en er zijn kenmerken aan toegekend: of de indicator gaat over een direct en/of indirecte productieve interactie, en of de indicator betrekking heeft op een inspanning of een effect. De indicatoren zijn doorzoekbaar op vrije tekst, middels de categorieën en/of via de kenmerken. Voor een verantwoording van de database lees hier meer over het waarom en hoe van IDO.

Let op: aan een indicator zelf heb je niet zoveel! Een indicator moet altijd ingebed zijn in vragen als ‘wat vinden we belangrijk?’, ‘wat willen we nu precies aantonen?’ et cetera. Lees onze tips hoe met indicatoren om te gaan en ze zinvol in te zetten.

Indicator

Categorieën

Kenmerken

Naam
Categorie
Direct PI
Indirecte PI
Inspanning
Effect
Aantal samenwerkingsverbanden voor duaal leren
Onderwijs
ja
ja
ja
Bijdrage aan / organiseren van leergemeenschappen
Samenwerkingen
ja
ja
Rol van bedrijven in samenwerking (gastdocent, werkgroeplid, stuurgroeplid, coach, adviseur, initiator etc.)
Samenwerkingen
ja
ja
ja
Samenwerking met Centres of Expertise
Samenwerkingen
ja
ja
ja
Vervolgtrajecten die voortkomen uit deelname aan netwerken of door eerdere samenwerking
Samenwerkingen
ja
ja
ja
Internationale samenwerking
Samenwerkingen
ja
ja
ja
ja
Deelname aan initiatieven
Samenwerkingen
ja
ja
Deelname in netwerken
Samenwerkingen
ja
ja
Samenwerking met publieke/maatschappelijke partijen
Samenwerkingen
ja
ja
ja
Samenwerking met bedrijven/beroepspraktijk
Samenwerkingen
ja
ja
ja