Info over tool

Doel: ondersteunen bij de voorbereiding en uitvoering van onderzoeksvisitaties
Voor wie: kwaliteitsmedewerkers
Techniek:

Soort tool: rapportagetool
Voorkennis: aanzienlijk
Complexiteit: gemiddeld
Tijdsinvestering: weken

Downloads

Links

Gerelateerde tools

SIAMPI

12 april 2022

Valorisatiekaarten

6 oktober 2021

Wat is de Handreiking Onderzoeksvisitaties Hogescholen?

Sinds 2007 zijn hogescholen zelf verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg van hun praktijkgericht onderzoek. Op landelijk niveau is afgesproken dat externe visitatiecommissies periodiek de kwaliteit van het onderzoek en de kwaliteitszorg beoordelen. De kaders voor de externe visitaties zijn vastgelegd in het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek 2016-2022 (BKO).

Volgens het BKO moeten alle onderzoekseenheden bij hogescholen éénmaal per zes jaar worden gevisiteerd. De hogescholen organiseren deze visitaties zelf. De landelijke Commissie Evaluatie Kwaliteit Onderzoek (CEKO) houdt in de gaten of visitaties van de afzonderlijke onderzoekseenheden van de hogescholen conform het BKO worden uitgevoerd en of de hogescholen gevolg geven aan de aanbevelingen die uit de visitaties voortvloeien.

De handreiking is bedoeld om het proces voor de onderzoekseenheden te vergemakkelijken door een aantal belangrijke zaken op een rij te zetten. Het is uiteraard aan de onderzoekseenheid zelf om de precieze invulling van het visitatieproces te bepalen.

Hoe de handreiking te gebruiken?
De handreiking is een hulpmiddel bij het visitatieproces, dat als doel heeft de huidige kwaliteit van het onderzoek te beoordelen en de toekomstige kwaliteit van het onderzoek verbeteren. In de handreiking worden de hoofdlijnen van het visitatieproces beschreven.

Het bevat informatie over:
– wie er allemaal betrokken zijn bij een BKO-visitatie;
– hoe een visitatiecommissie samengesteld moet worden, de communicatie met de commissie, de taken van de commissie en de kaders voor vergoeding van commissieleden.

Maar ook:
– tips over het schrijven van de kritische reflectie;
– tips voor hoe de onderzoekseenheid het visitatiebezoek kan organiseren;
– een stappenplan waarmee de onderzoekseenheid de organisatie van het accreditatietraject in de tijd kan plannen.

En tot slot beschrijft het hoe de onderzoekseenheid na de visitatie kan omgaan met de aanbevelingen uit het visitatierapport.

Waar komt de Handreiking Onderzoeksvisitaties Hogescholen vandaan?
De handreiking is opgesteld door de Avans Hogeschool. In samenwerking met de Vereniging Hogescholen en het Landelijk Netwerk Kwaliteitszorg Onderzoek (LNKO) is er een algemene en breed bruikbare versie van gemaakt. De handreiking is bedoeld om onderzoekseenheden te ondersteunen bij de voorbereiding en uitvoering van onderzoeksvisitaties.

Voor meer informatie, neem contact op met: Desiree van den Bogaard (Avans)