Info over tool

Doel: handvat bieden bij het verrichten van verantwoord onderzoek en optimale transparantie van onderzoek
Voor wie: management kenniscentra en Centres of Expertise, lectoren, (docent-) onderzoekers, kwaliteitsmedewerkers, promovendi
Techniek: checklist

Soort tool: toegankelijkheidstool
Voorkennis: aanzienlijk
Complexiteit: hoog
Tijdsinvestering: uren

Downloads

Links

Gerelateerde tools

Publinova

19 februari 2022

Wat is de Urban Vitality Open Science Checklist?

De Urban Vitality Open Science Checklist (UV-OSCL) is een lijst met 14 items die onderzoekers helpt in alle fases van hun onderzoek te werken volgens open science principes

Die open science principes zijn: transparantie, toegankelijkheid, reproduceerbaarheid, citizen science en FAIR datamanagement. Daarnaast wil de UV-OSCL het management en kwaliteitsmedewerkers van kenniscentra en Centre of Expertise (CoE) onderzoek inspireren tot beleid dat verantwoorde onderzoekspraktijken maximaal faciliteert. Dit kan door de checklist centraal te stellen bij onderzoeksaanvragen, de uitvoering van onderzoek en de monitoring van onderzoekprogramma’s.

Hoe de Urban Vitality Open Science Checklist te gebruiken?

De checklist is structureel en incidenteel te gebruiken.

Structureel gebruik. De checklist komt maximaal tot zijn recht als het management van kenniscentra en CoE’s de checklist als beleidsinstrument inzetten en hun pre-award en post-award onderzoeksprocessen rondom de checklist items organiseren. Jaarlijks zou bijvoorbeeld een datasteward in een open dialoog met onderzoekers van een project, kunnen nagaan aan welke van de 14 items is voldaan. Zo kan de voortgang van het kenniscentrum of CoE in de tijd te worden gemonitord en wordt geleerd welke items moeilijk of makkelijk zijn uit te voeren en hoe het beleid (of eventueel de checklist zelf) daarop kan worden aangepast. Als bij zulke gesprekken de eindverantwoordelijke lectoren aanwezig kunnen zijn, is dit sterk aan te bevelen.

Incidenteel gebruik. In onderzoeksprojecten kunnen onderzoekers de checklist gebruiken als een kompas, dat indien gevolgd, leidt tot zeer verantwoorde onderzoekspraktijk en de vermijding van ‘research waste’.

De UV-OSCL begint met een algemene vraag over het hebben van een Open Researcher and Contributor ID (ORCID) van de teamleden in het onderzoeksproject. Daarna volgen dertien items die losjes in een tijdsvolgorde staan en worden onderverdeeld in vier fases van onderzoek: aanvraag, planning, uitvoering en afronding. Bij het structureel gebruik van de checklist zouden lectoren of medewerkers van een support desk met de onderzoeker in gesprek kunnen gaan over de manier waarop het team invulling wil geven aan de principes die de checklist aanstipt. De checklist en bijbehorende infographic waarin de checklist wordt afgebeeld is via koppelingen verbonden met 14 corresponderende hoofdstukken van de Urban Vitality Open Science Research Manual. De manual licht beknopt maar helder toe wat de achtergronden van de items zijn en hoe efficiënt aan de items kan worden voldaan.

De checklist kan ook gebruikt worden door instellingen om richting subsidiegevers het signaal te af te geven: Wij onderschrijven deze checklist, proberen zoveel mogelijk volgens de checklist te werken en kunnen daarom garanderen dat de subsidie aan verantwoord onderzoek wordt besteed.

Waar komt de Urban Vitality Open Science Checklist vandaan?
De Urban Vitality Open Science Checklist is ontwikkeld aan de Hogeschool van Amsterdam. In het bijzonder komt hij voort uit het SIA-project Mensen in Beweging. In 2020 hebben de methodoloog en de datasteward, die verantwoordelijk waren voor het werkpakket kwaliteitsverbetering, hun gezamenlijke kennis over vier inspiratiebronnen gebundeld in de checklist. Deze inspiratiebronnen zijn: de Nederlandse Gedragscode voor Wetenschappelijke Integriteit, de Open Science transparantieprincipes, de literatuur over Avoidable Research Waste en die over de replicatiecrisis in de wetenschap.