Skip to main content
Category

Indicatoren

Indicatoren

Voordat je indicatoren inzet

Veelal worden indicatoren kwantitatief ‘ingevuld’: zoveel publicaties, percentage deelname studenten aan onderzoek, omvang van totale tweede geldstroom et cetera. Cijfers hebben de neiging een eigen leven te leiden als ze…
19 augustus 2021