Skip to main content
All Posts By

Harry van Vliet

Blog

Impact? Welke impact?

Impact speelt een steeds grotere rol in de financiering en evaluatie van onderzoek, bijvoorbeeld in de vraag wat het onderzoek bijdraagt aan maatschappelijke uitdagingen. De impact is dan de finale…
12 april 2022
Indicatoren

Voordat je indicatoren inzet

Veelal worden indicatoren kwantitatief ‘ingevuld’: zoveel publicaties, percentage deelname studenten aan onderzoek, omvang van totale tweede geldstroom et cetera. Cijfers hebben de neiging een eigen leven te leiden als ze…
19 augustus 2021
Blog

Een nieuw BKO: Kansen voor herbezinning

Het missiegedreven innovatiebeleid van de overheid legt een sterke nadruk op de te leveren bijdrage van onderzoek aan maatschappelijke vraagstukken zoals duurzaamheid, gezondheid en veiligheid. De impact van onderzoek op…
18 augustus 2021
Blog

Onderzoek beoordelen in contexten

Het toewerken naar een geïntegreerde onderwijs/onderzoeksomgeving betekent dat we ook tegen de vraag gaan aanlopen hoe we gaan beoordelen of het goed gaat en waar we de (on)tevredenheid over de…
9 april 2021